Published On: 12 november, 2019

Teknikforum del 2 – aarsleffs homogena foder

Att renovera spillvatten- och dagvattenledningar behöver inte vara en krävande process. Aarsleff har utvecklat en egen innovativ och schaktfri teknik med flexibla foder som förs in i befintliga och skadade ledningar utan att man behöver gräva upp hela marken (schakta). I den här delen av Aarsleffs Teknikforum tittar vi närmare på vårt egenutvecklade polyesterfoder – Aarsleffs homogena foder.

Aarsleffs homogena foder möjliggör renovering av långa sträckor i ett och samma moment
Vårt homogena foder tillverkas av hartsimpregnerad syrafast polyester och framställs i dimensioner från 150-2100 millimeter med varierande godstjocklekar från 4,5 millimeter, vilket gör att långa sträckor kan renoveras i ett och samma moment.

Infodring sker vanligtvis helt utan schakt och lämpar sig väl för olika ledningstyper
Till exempel spill- och dagvattenledningar. Det mjuka fodret vrängs in i den defekta ledningen med hjälp av tryckluft eller vattentryck. Fodret letar sig fram genom ledningen och kan passera vinklar på upp till nittio grader. Infodring med ånga är lämpligt i miljöer där varsamhet och hänsyn till omgivningen är extra viktigt.

Visste du att?
100 meter förnyat rör med Aarsleffs flexibla foder istället för att gräva besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg. Detta eftersom att schaktfri förnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att dag- och spillvattenledningar kan renoveras utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp. Det minskar även störningarna för omgivningen – ett bra val för dig och miljön. De nya ledningarna får en förväntad livslängd på 100 år.

Så går installation med vatten till:

Så går installation med ånga till: