Published On: 7 maj, 2020

Teknikforum del 3 – Aarsleffs Bluelight LED

I den här delen av Aarsleffs Teknikforum tittar vi närmare på vår egenutvecklade metod Bluelight LED. För ledningsförnyelse av spill- och dagvattenledningar behöver inte vara en krävande process. Aarsleff har utvecklat en egen innovativ och schaktfri teknik med flexibla foder som installeras i befintliga ledningar utan att man behöver gräva upp den gamla ledningen.

Aarsleffs Teknikforum syftar till att sprida kunskap om vad som är viktigt att tänka på när man står inför ett ledningsförnyelseprojekt. Flexibla foder skräddarsys alltid utifrån varje specifik situation, vilket gör det möjligt att anpassa metod och material så att det passar specifika behov och funktionskrav. Inför ett ledningsförnyelsearbete bör man därför alltid beakta vilken funktion man vill uppnå i första hand och sedan välja metod utifrån de specifika projektförutsättningarna. Det gör att arbetet kan effektiviseras och optimeras.

Bluelight LED möjliggör installationer vid mycket begränsad åtkomst
Vi har utvecklat en härdningsmetod med LED-ljus för ett egentillverkat flexibelt foder som är gjort av syrafast polyesterfiber, vilket möjliggör snabb härdning vid infodring av spill- och dagvattenledningar. Tack vare den kompakta LED-utrustningen är det möjligt att installera Aarsleffs flexibla foder även där åtkomsten till ledningssystemet är mycket begränsad.

Snabb metod som medför miljövinster
Metoden är upp till fem gånger så snabb som konventionella härdningsmetoder. Det tar endast 60 minuter att härda en 60 meter lång ledning i dimensionen 150 millimeter, vilket bland annat gör att energikonsumtionen och koldioxidutsläppen kan hållas nere.

Smidig installation
Före installationen måste ledningen rengöras och TV-inspekteras för att säkerställa ett bra slutresultat.

Så här går installationen med Aarsleffs Bluelight LED till:

Därefter installeras Aarsleffs flexibla foder i ledningen, mellan två brunnar eller med ändlöst foder – teknik som medger installation med endast en åtkomstpunkt.

Fodret installeras så att det sluter tätt mot den befintliga ledningen och härdas sedan med LED-ljus.

Kontrollerad metod
LED-metoden omfattas av dansk kontrollordning som regleras av Danskt Byggeri, motsvarigheten till Sveriges Byggindustrier.

Läs mer här om hur Danmarks största sjukhus förnyade sina ledningar med hjälp av Bluelight LED, samtidigt som de fortsatte att hålla öppet dygnet runt.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!