Published On: 8 april, 2020

Varför uppstår det lätt problem i fastighetens rör?

Undermåligt underhåll förkortar avlopps- och dagvattenrörens livslängd avsevärt, och det är därför viktigt att kontinuerligt undersöka och underhålla rören i fastigheten. Relining är en effektiv metod som gör att man inte behöver byta ut utslitna rör, men vilka är egentligen de vanligaste anledningarna till skador på rören? Här har vi listat några vanliga orsaker.

Fett och olja största boven
Fett och olja som sköljs ner i diskhon i köket är den absolut vanligaste anledningen till stopp i rören. En tunn fetthinna i avloppsröret underlättar faktiskt genomströmningen i röret och fungerar som en skyddande hinna som motverkar slitage, men matfett och olja som ofta och under lång tid sköljs ner i rören bildar tillsammans med matrester, smuts och damm snabbt fettklumpar som är svåra att lösa upp och som lätt leder till stopp i rören. Att torka ur stekpannan från fettrester innan man sköljer ur den är en med andra ord en enkel förebyggande åtgärd som kan förlänga livslängden på rören.

Bristande underhåll ställer ofta till det
Dåliga avluftningar och undermåligt underhåll av rost och frätskador är en annan vanlig anledning till slitage på rören. Okunskap och bristande rutiner för underhåll är vanligt i många fastigheter, vilket förkortar rörens livslängd avsevärt. Det är därför viktigt att fastställa rutiner för kontinuerliga undersökningar och av rören. En bra tumregel är att undersöka rören minst var tredje år för att öka chanserna att upptäcka eventuella skador och åtgärda dem på ett så tidigt stadium som möjligt.

Ålder ofta en faktor men lätt att komma runt
Liksom allt byggmaterial har fastighetens dagvattenrör och avloppsrör ett bäst-före-datum och kräver efter en tid renovering. Rör som är mer än 40 år gamla bör definitivt besiktigas extra noga, men hög ålder behöver inte automatiskt betyda att hela rörnätet måste bytas ut. I äldre röranläggningar har det ofta gjorts många reparationer och med hjälp av relining med flexibla foder kan man tillverka ett nytt rör inuti det gamla röret, vilket rättar till och hindrar läckage mellan de gamla och nya rören och gör att röret blir som nytt igen.

Effektiv metod som bildar ett nytt rör i det gamla röret
Relining med flexibla foder är en effektiv metod som gör att man inte behöver byta ut de gamla avlopps- och dagvattenrören i fastigheten. Aarsleff har utvecklat en egen innovativ teknik som gör det möjligt att bilda ett nytt rör i det gamla röret. Metoden förkortar installationstiden och håller nere driftstörningar.

Aarsleff-Gamla-Sodertaljevagen-Fotograf-Mattias-Hamren-3-1-1024x683