Published On: 9 november, 2020

Tre saker att tänka på inför ett ledningsförnyelseprojekt

Vi på Aarsleff Rörteknik brinner för att hitta enkla lösningar på stora problem och sprida kunskap om schaktfri ledningsförnyelse. Följ med och få en inblick i ett av våra projekt och ta del av tre viktiga saker att tänka på inför ett ledningsförnyelsearbete.

1. Effektiviteten
Det första som är viktigt att tänka på inför ett ledningsförnyelseprojekt är effektiviteten – att förnya ledningar behöver inte vara en omständlig process. Schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder gör det möjligt att förnya ledningar på bara ett några timmar. I det här projektet var effektiviteten extra viktig för Hässleholms vatten eftersom det rörde sig om en sträcka som ligger under vattenytan och som översvämmas nästan årligen. Med hjälp av schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kunde vi komma tillrätta med problemet utan att gräva upp hela sträckan, vilket skyddade de känsliga omgivningarna och höll nere tid och kostnader. 

2. Kvaliteten
Den andra viktiga aspekten att tänka på inför ett ledningsförnyelseprojekt är kvaliteten. Flexibla foder skräddarsys och specialanpassas för varje specifik situation, och tester visar att flexibla foder har en förväntad livslängd på 100 år. Kvaliteten var lika viktig som effektiviteten för Hässleholms vatten. Dels för att de behövde skydda omgivningarna men också för att de behövde minska trycket på reningsverket som på grund av läckande ledningar fick ta emot stora mängder grundvatten. Vi på Aarsleff är de enda i Sverige som kan leverera hela kedjan – från tillverkning av flexibla foder till färdig installation. Det gör att vi kan kvalitetssäkra hela processen. 

3. Hållbarheten
Den tredje delen som är viktig att tänka på inför en ledningsförnyelse är hållbarheten. Eftersom man sparar tid med ett schaktfritt alternativ så kan man också minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hög kvalitet medför ju också lång hållbarhet på de nya ledningarna. Men det är såklart viktigt med hållbarhet även i ett större perspektiv – hållbarhet i dubbel bemärkelse. 

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se