Published On: 19 april, 2023

Intervju – så kunde Trelleborgs kommun hålla nere koldioxidutsläppen med 91 procent

Tack vare schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kunde Trelleborgs kommun reducera koldioxidutsläppen med hela 755 ton, jämfört med om de hade schaktat. Ett viktigt led i kommunens lokala miljö- och hållbarhetsarbete för att begränsa klimatpåverkan. Läs mer om miljönyttan för Trelleborgs kommun i den här intervjun med miljöingenjör Josefin Methi Sundell och enhetschefen för distribution, Roger Andersson.

Varför valde ni schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder?
– Schaktfritt minskar skador på infrastrukturen och störningar för omgivningen jämfört med traditionella ledningsbyten, som kräver både schaktning och återställning. Tiden för gatuavstängning eller omledning av trafik begränsas och vi får med fler sträckor i vårt ledningsförnyelseprogram. Dessutom ser vi vinster i mindre CO2-utsläpp från projekten, vilket visar att vi väljer rätt metod.

Hur kommunicerar ni hållbarhetsresultatet inom kommunen?
– Klimatkalkylen för projektet kommer användas vid redovisning av vårt miljö- och klimatarbete. Det planeras att lyftas fram i hållbarhetsrapporten som tas fram för hela kommunen och vi kommer även använda resultaten i den årliga miljörapporten för spillvattenförande ledningsnät. I Svenskt Vattens statistikinsamling, VASS – Hållbarhetsindex, anges också vilka klimatkalkyler som utförs för verksamheten.

Vilken nytta skapar det för Trelleborgs kommun?
– Vi jobbar aktivt med att minska tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet. Ett övergripande mål är en förnyelsetakt för hela det kommunala va-ledningsnätet på minst en procent varje år. Det skulle vara svårt att nå med endast traditionella metoder. Kommunen har lokala miljö- och hållbarhetsmål för att begränsa klimatpåverkan. Bland annat att utsläppen av växthusgaser i Trelleborgs kommun, främst genom nya tekniska lösningar, fortsatt ska minska kontinuerligt för att 2045 vara noll.

Det hållbara schaktfria valet – minskade kostnader och reducerade koldioxidutsläpp

  • Tillsammans med Trelleborgs kommun renoverade vi cirka fyra kilometer långa avloppsledningar på bara två veckor.
  • Genom att välja schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder har Trelleborgs kommun gjort stora koldioxidutsläppsbesparingar.
  • Beräkningar visar att koldioxidutsläppen reducerades med 91 procent, eller 755 ton CO2, jämfört med om kommunen hade schaktat.

Choose sustainability. And a partner.

Läs mer om Aarsleffs CO2-kalkylator HÄR!


Vill du veta mer? Boka rådgivning!
Emil Lundmark
Marknadschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se

Emil Lundmark FÖRSÄLJNINGSCHEF MARK +46 709-413 447 emil.lundmark@aarsleff.se