LEDNINGS- OCH BRUNNSRENOVERING BURLÖV

PROJEKTNAMN: Lednings- och brunnsrenovering Burlöv.
BESTÄLLARE: VA SYD
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibelt foder samt brunnsrenovering
OMFATTNING: 1200 meter i dim 150-600 mm, 25 brunnar
UTFÖRANDE ÅR: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 595 ton