SCHAKTFRI LEDNINGSRENOVERING STRÖMSUND

PROJEKTNAMN: Ledningsrenovering samt brunnsrenovering 2022.
BESTÄLLARE: Strömunds Kommun
PROJEKTTYP: Schaktfri ledningsrenovering med flexibla foder, samt brunnsrenovering
OMFATTNING: 2300 meter i dim 225-400 mm
UTFÖRT: 2022

Total besparing av Co2 jämfört med traditionell schakt: 1316 ton

Klicka på hjärtat för att läsa mer om vår klimatkalkylator