Published On: 27 februari, 2023

Rapport från Svenskt Vatten: valet av entreprenör viktigast för slutresultatet vid schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder

Schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder är den vanligaste metoden för renovering av avloppsledningar i landet. Men trots att tekniken är så vanligt förekommande har få undersökningar gjorts på området. I syfte att öka förståelsen ytterligare har Svenskt Vatten därför genomfört omfattande kvalitetstester av gamla driftsatta foder. Här kan du läsa mer om Svenskt Vattens rapport Flexibla foder – kunskapsöversikt och statusbedömning av driftsatta foder, och ta del av fler insikter om fördelarna med flexibla foder.

Flexibla foder specialtillverkas alltid inför ett nytt projekt. Det gör det möjligt att utforma störningsminimerande, hållbara, tidsbesparande och kostnadseffektiva lösningar utifrån varje enskild situation. Slutsatsen som gjordes i Svenskt Vattens rapport var att det inte är några större kvalitetsskillnader mellan de olika fodren som finns på marknaden. Det är framför allt entreprenörens erfarenhet och kompetens som avgör slutresultatet.
Emil Lundmark, marknadschef på Aarsleff Pipe Technologies:

– Det som bör vara i fokus inför ett nytt projekt är det önskade slutresultatet. Ha alltid fokus på funktionen. För att säkerställa maximal funktion är det viktigt att ha tillgång till alla designmöjligheter. Vilken metod som är bäst beror helt och hållet på de projektspecifika förutsättningarna. Det finns inte en metod som kan lösa alla problem. Schaktfri ledningsförnyelse bör inte handla om att välja en produkt i första hand. Det bör handla om att hitta den bästa vägen som gör att man kan gå från problem till lösning. Välj inte en produkt, välj en partner.

Sedan 1978 har vi på Aarsleff varit ledande på den schaktfria marknaden i Europa. Vi producerar mer än en miljon meter flexibla foder varje år i våra produktionsanläggningar och vi levererar hela värdekedjan – från utveckling och tillverkning av material till färdig installation, vilket vi är ensamma om i Sverige. Baserat på kravspecifikationer och utförliga förundersökningar skräddarsyr vi på Aarsleff alltid den optimala lösningen för bästa möjliga slutresultat med minsta möjliga klimatavtryck. Oavsett vilket problem ni har, hjälper vi er med en lösning.
Tobias Karlsson, VA-projektör på VA SYD:

– Vi ville spara tid, göra CO2-besparingar och infodra så långa sträckor som möjligt för att slippa anlägga brunnar och orsaka stora trafikstörningar. Vi fick lösningsförslag från flera parter men valde Aarsleff som entreprenör för att de presenterade bäst lösning med kvalitet för långa sträckor. Det valet medförde att vi kunde reducera koldioxidutsläppen med cirka 650 ton jämfört med om vi hade grävt upp ledningen. Med den här lösningen kan vi också se att vi har halverat kostnaderna jämfört med om vi hade valt att gräva och stänga av allt. Det medför stora vinster för oss och för malmöborna.
Läs mer om hur VA SYD kunde minska koldioxidutsläppen och halvera kostnaderna – tack vare fokus på funktion – här!

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
Marknads- och Försäljningschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se