Published On: 16 april, 2024

Tre miljövinster med schaktfri ledningsförnyelse

Visste du att schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kan minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent jämfört med att gräva? Eller att upp till 90 procent av vårt filtfoder är gjort av återvunna fibrer från PET-flaskor? Här kan du läsa mer om de stora miljöfördelarna med schaktfri ledningsförnyelse.

1. Kraftigt minskade koldioxidutsläpp
Med schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder är det möjligt att hålla nere tidsåtgången med cirka 90 procent och minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent jämfört med att gräva.

Tobias Karlsson, VA-projektör på VA SYD:
– Den största vinsten är reduceringen av koldioxidutsläpp och den stora tidsbesparingen. Vi kunde reducera koldioxidutsläppen med cirka 650 ton jämfört med om vi hade grävt upp ledningen. Inför projektet gjorde vi en samhällskalkyl för vad det skulle kosta per dygn att stänga av gatan och med den här lösningen kan vi se att vi har halverat kostnaderna jämfört med om vi hade valt att gräva och stänga av allt. Det medför stora vinster för oss och för malmöborna.
Läs mer om hur VA SYD kunde minska koldioxidutsläppen och halvera kostnaderna här!

2. Stor andel återvunnet material
I alla delar av våra projekt fokuserar vi på Aarsleff på att minska vår miljöpåverkan, vår energikonsumtion och våra utsläpp av koldioxid. Till exempel är upp till 90 procent av vårt filtfoder gjort av återvunna fibrer från PET-flaskor; plastflaskor som är gjorda av polyester. Flaskorna bryts ner till flingor som smälts ner och snurras till nya fibrer som sedan återanvänds i vårt foder.

3. Skonsamt för djur och natur
Schaktfri ledningsförnyelse håller nere tidsåtgången med cirka 90 procent jämfört med att gräva, vilket också håller nere störningarna för omgivningen. I känsliga naturområden där extra hänsyn behövs för djur och natur är schaktfri ledningsförnyelse det bästa alternativet för att hela det naturkänsliga området inte ska behöva grävas upp. Våra projekt skräddarsys alltid i detalj utifrån kommunens och länsstyrelsens miljökrav och miljömål.

Läs mer om Aarsleffs CO2-kalkylator här!

Aarsleffs CO2-kalkylatorn speglar miljövinsterna i hela livscykeln
Vår CO2-kalkylator är utvecklad i samarbete med Sweco och räknar ut miljöbesparingen för ledningsförnyelse med flexibla foder i stället för traditionell schakt. Beräkningarna bygger på hela livscykeln – från tillverkning av råmaterial till slutligt omhändertagande. Verktyget används och skräddarsys till de flesta av våra projekt. Vid projektets avslut levereras en slutdokumentation med uträkningar som visar den totala CO2-besparingen för projektet.

Choose sustainability. And a partner.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
Marknadsansvarig
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se