Published On: 28 november, 2023

TRE SKÄL ATT VÄLJA RELINING I FASTIGHETER

Med hjälp av relining är det möjligt att på ett kostnadseffektivt och störningsminimerande sätt förnya ledningar i fastigheter på bara några timmar. Aarsleffs trygga, beprövade och kvalitetssäkrade metoder för relining hjälper fastighetsbolag och kommuner att förlänga livslängden på sina avloppsrör med minst 50 år.

1. Nya rör enkelt och effektivt med relining
Många fastighetsbolag och kommuner står inför omfattande renoveringsbehov av sitt fastighetsbestånd. Beroende på val av metod för renovering av avloppsystemen kan tidsåtgång och kostnad skilja väsentligt. Med hjälp av relining med flexibla foder bildar vi nya självbärande rör i de gamla rören – enkelt och effektivt.

2. Undvik stambyte och spara tid
Relining är den mest effektiva metoden på marknaden. De boende slipper allt besvär som ett traditionellt stambyte vanligtvis medför, ingen utflyttning krävs och livet kan fortgå samtidigt som livslängden på ledningarna förlängs minst 50 år.

Läs mer om stamrenovering här.

3. Trygghet under hela processen
Vi på Aarsleff är en del av en stor koncern med egen tillverkning, modern maskinpark och många skickliga tekniker. Vi kan erbjuda stöd med allt från statusbedömning, förnyelseplan, upphandling och installation, som både är välplanerad, välkommunicerad och väldokumenterad under hela processen. BRiF 3Q-certifiering, som inkluderar tredjepartstester, och ISO-certifiering skapar extra trygghet för dig som beställare.

Anders Östensson, projektledare Stena Fastigheter: “Vi valde Aarsleff för att de levererar bäst lösning till bäst pris. Under arbetets gång har de boende knappt märkt av någonting alls, Aarsleff har bara varit inne i varje lägenhet i ett par timmar under 3-4 dagar och allt har flutit på bra. Vi har inte fått några klagomål och besiktningsmannen har till och med berömt installationerna och sagt att de är väldigt snyggt utförda.”

Läs mer om vår relining här.

CASE: Stena Fastigheter valde relining istället för stambyte – stora vinster som inte syns

CASE: Utskogens samfällighetsförening fick helt nya rör utan att området behövde grävas upp

Läs mer: Stora fastighetsbestånd förnyas med enkla metoder

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Jonas Eklund ENTREPRENADSÄLJARE +46 761-07 75 02 jonas.eklund@aarsleff.se

Jonas Eklund
Entreprenadsäljare
+46 761-07 75 02
jonas.eklund@aarsleff.se