Published On: 23 oktober, 2023

Visste du att schaktfri ledningsförnyelse leder till stora kostnadsbesparingar för kommunen?

Schaktfri ledningsförnyelse sparar tid och koldioxidutsläpp jämfört med traditionell schakt. Men visste du att det även är möjligt att göra stora kostnadsbesparingar genom att välja schaktfritt och flexibla foder istället för traditionell schakt? Här kan du läsa mer om ett stort projekt som visar kostnadsfördelarna och andra fördelar med schaktfri ledningsförnyelse.

Visste du att schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder kan minska kostnaderna avsevärt jämfört med att gräva? Beräkningar för ett av våra projekt tillsammans med VA SYD visar till exempel tydligt att kommunen minskade sina kostnader rejält jämfört med om de hade valt traditionell schakt.

Tobias Karlsson, VA-projektör på VA SYD:
– Inför projektet gjorde vi en samhällskalkyl för vad det skulle kosta per dygn att stänga av gatan och med den här lösningen kan vi se att vi har halverat kostnaderna jämfört med om vi hade valt att gräva och stänga av allt.

För VA SYD var schaktfri ledningsförnyelse den enda lösningen för att hela Malmös stadskärna inte skulle behöva stängas av och grävas upp under en lång period. Malmö fick en ledning i nyskick på några veckor i stället för flera månader. Nu är ledningen som ny igen och den förväntade livslängden är cirka 100 år.

Tobias Karlsson, VA-projektör på VA SYD:
– Förutom minskade kostnader och minskad tidsåtgång medförde valet av schaktfri ledningsförnyelse dessutom att vi kunde reducera koldioxidutsläppen med cirka 650 ton jämfört med om vi hade grävt upp ledningen.

Läs mer om hur VA SYD kunde minska kostnaderna, tidsåtgången, störningarna och koldioxidutsläppen här!

Don’t choose a product. Choose a partner.

Vill du veta mer? Besök oss på Vatten 2023, 24-26 oktober – monter A01:20, så delar vi gärna med oss av mer information och expertråd.

Läs mer och hämta din gratisbiljett här