Published On: 14 februari, 2023

Film: Inför ett ledningsförnyelseprojekt – så går det till

Vi har över 30 års erfarenhet av ledningsförnyelse med flexibla foder och vi hjälper kommuner, statliga verk och industrier med kostnadseffektiv schaktfri ledningsförnyelse. I den här filmen ger vi en inblick i hur det går till inför ett nytt projekt.

Ny ledning i gammal ledning på bara några timmar
Ledningsförnyelse med våra flexibla foder innebär att vi vränger eller drar in ett slitstarkt foder inuti den gamla ledningen. När fodret är på plats härdas det till ett nytt självbärande rör inuti det gamla. Våra egenutvecklade flexibla foder och installationsmetoder gör det möjligt att förnya en dålig ledning på bara några timmar.

Skräddarsydda kalkyler och projekt
Vårt kalkylteam lägger grunden för alla projekt. Vi skräddarsyr alltid våra projekt och våra flexibla foder utifrån varje specifik situation. Genom projektoptimering kan vi effektivisera arbetet och på så vis göra det möjligt att hålla nere kostnader, störningar och koldioxidutsläpp. Ett nytt projekt innebär i regel alltid att vi går igenom ritningsunderlag och en rörinspektion av aktuella ledningar. Vi kontrollerar bland annat tillgängligheten för våra installationsfordon och flödet i ledningarna. Sedan kalkylerar vi fram det mest kostnadseffektiva alternativet, det vill säga vilket material och vilken installationsmetod som är bäst för det specifika projektet.

Hållbara och samhällsviktiga lösningar
Vatten- och avloppsledningar är en del av samhällets viktigaste infrastruktur och om skador uppstår på ledningssystemen kan det medföra allvarliga miljö- och hälsorisker. Otäta VA-ledningar kan innebära stora problem i människors vardag och kostar årligen samhället stora belopp. Med hjälp av ledningsförnyelse med flexibla foder kan man undvika oförutsedda händelser på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

I vårt arbete vill vi bidra till ett fungerande samhälle. Vi utmanar gärna det omöjliga och levererar lösningar som är hållbara ur mer än ett perspektiv.

Se filmen “Aarsleff Rörteknik från insidan – så går det till” här och filmen “Tre saker att tänka på inför ett ledningsförnyelseprojekt” här!

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se