Published On: 21 februari, 2023

Film: Installation med tryckluft och ånga – så går det till

Vi på Aarsleff har över 30 års erfarenhet av ledningsförnyelsearbeten över hela Sverige. Följ med till en av våra installationer i Haninge kommun där vi förnyar ledningar med hjälp av tryckluft och ånga.

Infodring av lång sträcka i en och samma installation
I det här projektet installerar vi en spillvattenledning som är 240 meter lång med en dimension på 300 millimeter. Ledningen ändrar riktning på två ställen men tack vare vårt homogena foder som kan köras genom böjar så kan vi förnya hela sträckan i en enda installation. Det är en stor fördel att kunna köra fodret genom böjar, det gör tekniken extra snabb och kostnadseffektiv. Dessutom kan man hålla nere störningar för de boende i kvarteret.

Snabb förnyelse av ledningar med hjälp av tryckluft och ånga
Det mjuka fodret vrängs in i den utslitna ledningen via en brunn med hjälp av tryckluft. Fodret letar sig fram genom ledningen och kan passera både böjar och anslutande serviser på egen hand. När fodret är på plats härdas det genom uppvärmning med ånga. Före installationen kontrolleras sträckan genom en rörinspektion, anslutande serviser noteras och måttsätts så att vi vet exakt var de finns efter infodring. Efter installationen öppnas serviserna igen genom att vi fräser hål i fodret med hjälp av ett TV-övervakat robotverktyg. Till sist kontrolleras slutresultatet genom en till rörinspektion så att vi vet att den nya ledningen ser bra ut.

Nya ledningar utan att gräva
Fördelarna med schaktfri ledningsförnyelse är många. Eftersom man slipper gräva minimeras störningar, tidsåtgång, kostnader och koldioxidutsläpp. Att gräva upp och byta ut ledningarna hade släppt ut cirka 83 ton extra koldioxid. Nu är ledningarna som nya igen och det tog bara några timmar.

Se alla filmer i serien:

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Emil Lundmark
Försäljningschef Mark
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se