Published On: 27 oktober, 2021

Film: schaktfri servisrenovering – så går det till

Vi på Aarsleff har över 30 års erfarenhet av ledningsförnyelse med flexibla foder. För att möta en kraftigt ökad efterfrågan på schaktfria servisrenoveringar med hattprofiler har vi nyligen investerat i ytterligare en rullande fabrik, vilket gör att vi har fördubblat vår kapacitet. Följ med och få en inblick i ett av våra projekt där vi schaktfritt renoverar cirka 200 serviser tillsammans med Värmdö kommun.

Schaktfri servisrenovering med flexibla foder
Värmdö kommun hade problem med utslitna servisledningar och grundvatten som läckte in i spillvattenledningarna, vilket skapade stort tryck på reningsverket. För att hålla nere kostnaderna och minska flödet valde de därför att ta ett helhetsgrepp och förnya alla servisledningar i området med flexibla foder.

Hattprofiler bildar ett nytt rör i servisledningen
Innan vi drar igång ett projekt gör vi en ordentlig statusbedömning. I leveransen får kommunen tillgång till dokumentation från förundersökningen som sedan lagras i vår digitala databas. Baserat på resultatet från förundersökningen rekommenderar vi sedan den bästa lösningen. Vi tillverkar och impregnerar det flexibla fodret i vår rullande fabrik, och fodret är tillverkat i samma form som en hatt. Brättet på hatten sluter tätt vid servisanslutningspunkten och toppen på hatten bildar ett nytt rör i servisledningen, oftast fram till kommunal förbindelsepunkt. Under installationen vrängs fodret in i ledningen så att fodret sluter tätt mot den gamla ledningen.

Stora tids- och kostnadsbesparingar
En kollapsad servisledning måste grävas upp för att åtgärdas. Med ett flexibelt foder kan vi åtgärda ledningarna på ett effektivt sätt innan läget blir akut. Tack vare avancerad teknik och en digital uppföljningsprocess från start till slut kan kommunen lättare hålla koll, följa upp och vidta proaktiva åtgärder. Det medför stora tids- och kostnadsbesparingar. En servis tar endast några timmar att åtgärda och sedan är den som ny igen. När projektet är avslutat behöver kommunen inte tänka på de här ledningarna på många år framöver.

Se fler filmer:

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Emil Lundmark FÖRSÄLJNINGSCHEF MARK +46 709-413 447 emil.lundmark@aarsleff.se

Emil Lundmark
Marknad- & Försäljningschef
+46 709-413 447
emil.lundmark@aarsleff.se